Rumble Tuff

Rumble Tuff

Năm 2011, thương hiệu Rumble Tuff đã được chuyển giao về công ty A Cute Baby Inc co trụ sở tại 865 N 1430 W Orem, Bang UTan 84057 - USA(Hoa Kỳ) để phát triển thành một thương hiệu toàn diện tập trung vào các mặt hàng cho mẹ và bé. Chúng tôi tin rằng với các sản phẩm luôn được cải tiến và sáng tạo của mình sẽ góp phần vào hạnh phúc và sức khỏe của các gia đình và trẻ nhỏ. (Công ty A Cute Baby Inc là chi nhánh của công ty Acute Ideas Co.,ltd có trụ sở tại Taiwan)


Chúng tôi đang sản xuất và cung cấp các loại máy hút sữa điện và máy hút sữa tay, các tấm lót thay thế cho bé, các sản phẩm chăm sóc sức khỏe bao gồm các ty giả có nhiệt kế, các loại ty giả cho bé và các sản phẩm khác đang được nghiên cứu và sẽ đưa ra thị trường sắp tới.

Các sản phẩm của chúng tôi đều được đăng ký với FDA 
 “CỤC QUẢN LÝ THỰC PHẨM và DƯỢC PHẨM HOA KỲ” để bán tại thị trường chủ chốt là Hoa Kỳ. Sản phầm hiện đang được nhập khẩu và bán tại một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Thailand....và hiện tại là Việt nam.

Không có sản phẩm trong phần này